خانه / مقالات / دانستنیهای مالیاتی

دانستنیهای مالیاتی

دانستنی های مالیاتی (قسمت سوم) نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق

مودیان مالیاتی جهت بهره مندی از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون، موظف به انجام تکالیف قانونی خود می باشند. شایان ذکر است که عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی می گردد. لذا در ذیل به اهم وظایف مودیان مشمول ...

توضیحات بیشتر »

دانستنیهای مالیاتی (قسمت دوم)

نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل اول: اشخاص مشمول مالیات بر درآمد مشاغل شخص یا اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون نظیر: فصل درآمد اجاره املاک- درآمد حقوق و … در ایران درآمد تحصیل کنند، ...

توضیحات بیشتر »

دانستنیهای مالیاتی (قسمت اول)

بدون تردید با وضع و به اجرا درآمدن قوانین و مقررات در هر جامعه یک سری الزامات و تکالیف برای شهروندان آن ایجاد می شود به گونه ای که کلیه آحاد جامعه ملزم به رعایت اجرای قوانین وضع شده می باشند در مقابل اشخاص نیز با احترام گذاردن به روح ...

توضیحات بیشتر »