خانه / مقالات / دانستنیهای حسابداری / نحوه کار با اسناد دریافتنی

نحوه کار با اسناد دریافتنی

شما در کار روزمره خود با چکهای وعده دار درگیر هستید . یکی از مشکلات عمده تجار پیگیری وضعیت اینگونه چکها است که در این برنامه سعی شده است به آسانترین وجه انجام گیرد .

هنگام گرفتن این گونه چکها برنامه شماره سریال ترتیبی به شماره چک مورد نظر نسبت میدهد و هنگام واگذاری با همان شماره سریال چک را واگذار مینماید .

شما اگر در ابتدای کار هستید میتوانید شماره سریال های صادره از طرف برنامه را پشت چکها یادداشت نمایید تا در آینده پیگیری چکها آسانتر باشد . ولی اگر قبلا چکهای موجود شما طبق دفتر چک خودتان شماره سریال خورده اند میتوانید شماره سریال خودتان را بجای شماره حساب در برنامه وارد نمایید تا هم شماره سریال برنامه قابل پیگیری باشد و هم شماره سریال خودتان .

الف – شروع کار با برنامه :

در قسمت ویرایش اسامی طرف حسابها بایستی یک طرف حساب ( به عنوان مثال با نام اسناد دریافتنی یا بانک اسناد ) با ماهیت اسناد دریافتنی تعریف نمایید . سپس در قسمت مشخصات طرف حسابها مشخصات چکهای موجود در صندوق را در قسمت مربوطه وارد نمایید .

ب – هنگام گرفتن چکهای جدید وعده دار

به قسمت ویرایش حساب کتاب روزانه رفته و طرف حساب مربوطه را بدهکار کرده و طرف حسابی را که از او چک گرفته اید بستانکار نمایید . برنامه به صورت اتوماتیک مشخصات چکهای گرفته شده را از شما خواهد گرفت .

پ – خواباندن چکها به حسابهای جاری

از قسمت واگذاری جک استفاده کنید و نام طرف حساب را حساب جاری خود انتخاب کرده و چکهای خوابانده شده به حساب را انتخاب کرده و به حساب جاری واگذار نمایید .

ت – نقد کردن چکها

از قسمت واگذاری جک استفاده کنید و نام طرف حساب را صندوق خود انتخاب کرده و چکهای نقد شده را انتخاب کرده و به صندوق واگذار نمایید .

ث – واگذاری چکها به شخص دیگر

از قسمت واگذاری جک استفاده کنید و نام طرف حساب را شخص گیرنده چک انتخاب کرده و چکهای مورد نظر را به شخص مورد نظر واگذار نمایید .

اگر چکی به شخصی واگذار کردید و برگشت خورد و چک را دوباره تحویل گرفتید میتوانید دوباره همان چک را از همان شخص تحویل بگیرید . در این صورت چک با شماره سریال دیگری وارد برنامه میشود و دوباره میتوانید آنرا واگذار نمایید .

اگر چکی را واگذار کردید و فرد گیرنده چک اعلام کرد که چک بی محل است و برگشت خورده است میتوانید ضمن اینکه دوباره چک را از فرد مورد نظر تحویل میگرید شماره و مشخصات چک را به عنوان چک برگشتی در قسمت سابقه چکهای برگشتی ثبت کنید تا سابقه چکهای برگشتی افراد را نیز داشته باشید .

مطلب پیشنهادی

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان: عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ ...

دیدگاهتان را بنویسید