مقاله حسابداری

توانمندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری با نیازهای اطلاعاتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها

چکیده

در این پژوهش به بررسی تناسب بین نیاز به سیستم‎های اطلاعاتی حسابداری و توانمندی پردازش اطلاعات توسط سیستم‏های اطلاعاتی و تأثیر این تناسب بر عملکرد شرکت‏ها پرداخته شده است. تناسب یا همترازی سیستم‎های اطلاعاتی حسابداری براساس پرسش‏نامه‎ای شامل ۱۹ مشخصه پردازش اطلاعات برای رفع نیازهای اطلاعاتی و برای توانمندی توسط مدیران مالی ۹۳ شرکت تولیدی بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. میانگین بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود، خطای پیش‏بینی سود و سرعت ارائه گزارش‏های مالی سال‎های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۸ به عنوان ملاک سنجش عملکرد قرار گرفته است. یافته‏ها حاکی از رابطه مثبت معنی‏دار بین تناسب سیستم‏های اطلاعاتی حسابداری و عملکرد شرکت‎ها می‏باشد.

 

لینک دانلود مقاله

 

مطلب پیشنهادی

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان: عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ ...

دیدگاهتان را بنویسید