خانه / عضویت حسابداران

عضویت حسابداران

شرکت نیکان حساب با هدف به اشتراک گذاشتن دانش حرفه ای و کاربردی حسابداری اقدام به برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی نموده است ، علاقه مندان جهت حضور در جامعه حسابداران و برخورداری از مزایای ویژه فرم زیر را تکمیل نمایند

فرم ثبت نام حسابداران

یک دیدگاه