حسابداری بد

هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) در کنفرانس سرمایه گذاری در ادینبرگ اسکاتلند یک سخنرانی با عنوان «حسابداری بد، منجر به سیاستهای بد می شود» ارائه کرد.

هورگروست اظهار داشت که سرمایه گذاران بلندمدت نباید تحت تاثیر نوسانات موقت بازار و هوسهای زودگذر سرمایه گذاری قرار بگیرند، اما با توجه به طول عمر سیاستهای پولی جاری، تشخیص نوسانات کوتاه مدت از بلندمدت بسیار سخت است.
برای مطالعه متن کامل سخنرانی هوگرورست اینجا کلیک کنید.

مطلب پیشنهادی

نحوه کار با اسناد دریافتنی

شما در کار روزمره خود با چکهای وعده دار درگیر هستید . یکی از مشکلات ...

دیدگاهتان را بنویسید